TRIẾT LÝ : Trung thực – Tận tâm – Thành thạo

Thứ mà chúng tôi thấy rằng cần phải và luôn luôn hướng tới cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh – điều kiện như thế nào; dù thuận lợi hay khó khăn

Trung thực có lẽ là một tính cách rất khó hình thành trong cuộc sống. Thực sự là khó. Có làm được hay không ? Làm bao giờ xong, các sự vụ, sự cố tại sao xảy ra, và giải quyết thế nào ??? Tuy nhiên, trung thực làm cho con người thanh thản – đơn giản và lạc quan


Làm việc tận tâm lại không quá khó. Cứ yêu thích, cứ hi vọng sẽ tận tâm làm việc. Sự tận tâm sẽ làm cho lập trình viên tìm ra nhiều giải pháp giải quyết vấn đề, đẹp – sạch – dễ nhìn theo hướng tiết kiệm nhất về thời gian và tiền bạc cho khách hàng.


Tận tâm và trung thực sẽ tạo ra kỹ năng thành thạo công việc. Hiểu việc mình làm – hiểu cái khách hàng cần – hiểu điều người xem muốn; có kỹ năng tư vấn những điều thuận lợi nhất với khách hàng. Sự thành thạo sẽ đưa người lao động hướng tới tính chuyên gia.

HÌNH MẪU : Là người có trách nhiệm