1. GIẢI PHÁP HỆ THỐNG SỐ HÓA TÀI LIỆU


2. GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

a/ Đào tạo trực tuyến

b/ Siêu thị trực tuyến

c/ Cửa hàng, trung tâm giới thiệu sản phẩm trực tuyến ( cửa hàng điện máy, salon ô tô, mua bán nhà đất)

d/ Giải pháp kho vận, logitic


3. GIẢI PHÁP LƯU TRỮ ĐÁM MÂY


4. THIẾT KẾ WEBSITE & SEO TỪ KHÓA – MÁY CHỦ